Rapporter og analyser der danner baggrund for vores indsatser

Ren Energi Lollands står på et fundament af analyser og rapporter for vores indsatsområder. Tilsammen beskriver de udfordringer og potentialer for arbejdet og giver REn Energi Lolland en mulig retning for udviklingen.

 

Selvforsyningsgrad: Overblik over elproduktion og elforbrug på Lolland for 2017 (dec. 2018)

2017 er nyt rekordår. Endnu en gang stiger produktionen af bæredygtig el på og omkring Lolland. Se data og overblik over elproduktionen for sol, landvind og havvind i 2017 holdt op mod forbruget.

 

Kortlægningrapport: Retning for udvikling og samarbejde (dec. 2017)

REn Energi Lolland har lavet en analyse af det landskab vi skal udvikle og samarbejde i. Det er blevet til en rapport, der identificerer aktører og eksisterende samt afsluttede aktiviteter, der kan have relevans for REEL-aktiviteterne.

 

Grøn vækst i Greater Copenhagen (maj 2017)

Den grønne omstilling er en markant styrkeposition i Greater Copenhagen. Specifikt drejer det sig om vindenergi, energieffektivitet, fjernvarme, bioenergi og -brændsel samt vand. Analysen viser perspektiverne i den grønne omstilling for Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne som én fælles region.

“Internationalt er Lolland allerede kendt for grøn omstilling, og vi forventer, at REEL vil give endnu mere opmærksomhed i kraft af vores arbejde med fremtidens intelligente energisystemer.”

Holger Schou Rasmusssen
Borgmester, Lolland Kommune