Biomasse

Da HOFOR overtog Amagerværket 1. januar 2014, begyndte et større analysearbejde, for at finde frem til de optimale tekniske løsninger i forhold til at omstille Amagerværkets kulfyrede blok 3 til biomassefyring

Indsatsområder

Biomasse til Amagerværket

Da HOFOR overtog Amagerværket 1. januar 2014, begyndte et større analysearbejde, for at finde frem til de optimale tekniske løsninger i forhold til at omstille Amagerværkets kulfyrede blok 3 til biomassefyring – altså en analyse af hvilken løsning der ville være den bedste både miljømæssigt og økonomisk. Analysearbejdet resulterede i, at HOFOR valgte at etablere et nyt CFB-anlæg (cirkulerende fluidbed), som skal anvende bæredygtig træflis som brændsel.

Den nye blok forventes klar i foråret 2019 og vil herefter blive testkørt og gjort klar til fyringssæsonen 2019/2020. For at sikre en mulig idriftsættelse af blokken i foråret 2019, gennemfører HOFOR et første udbud af bæredygtig biomasse (SBP certificering er et krav) frem til primo 2018. Herefter forventer HOFOR at gennemføre årlige udbudsrunder af indkøbskontrakter, der er bedre egnet til mindre skovbrug, som vi eksempelvis kender i Danmark. HOFOR forventer at behovet fra mindre kontrakter på årsbasis kan udgøre op mod 50.000 tons biomasse. Når HOFOR gennemfører indkøbet i udbud, er det for at sikre konkurrence på pris og kvalitet mellem leverancer fra forskellige markeder og leverandører.