Biomasse

Lolland har meget at tilbyde inden for energi og miljø, og derfor er det første skib med biomasse fra Lolland med kurs mod København et stærkt symbol på, hvad vi kan bidrage med

Indsatsområder

Lolland og HOFOR i samarbejde om biomasse

Amagerværkets nye kraftvarmeblok, BIO4, fyrer udelukkende med træflis. Den kommer blandt andet fra Lolland, hvor to skibe siden foråret 2019 har sejlet lokalt og bæredygtig produceret flis til hovedstaden, hvor den bidrager til at varme København op.

”Det er dejligt at se, at vores biomasse kan bruges i København. Lolland har meget at tilbyde inden for energi og miljø, og derfor er det første skib med biomasse fra Lolland med kurs mod København et stærkt symbol på, hvad vi kan bidrage med,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen og tilføjer: ”Samarbejder vi intelligent med hinanden, får begge parter både økonomiske og miljømæssige gevinster ud af det”

Viceborgmester Henrik Høegh er enig. ”Vores energiressourcer kan gøre en forskel i kampen for et bedre klima, og det er rigtig godt, at vores biomasse kan anvendes til at gøre fjernvarmen i København grønnere. Jeg glæder mig over, at der er gang i afsætningen af flis og ser frem til, at turen også kommer til fødevarer­ne. Land og by har brug for hinanden”.

”I HOFOR er vi også glade for, at dansk træflis fra Lolland indgår i vores brede portefølje af indkøb. Det er en del af vores strategiske samarbejdsaftale med Lolland, at vi har mulighed for at benytte træflis fra Lolland, og det er både en fordel for Lolland og for København. Træflisen, der er på vej, understøtter aftalen og det værdifulde samarbejde, vi har med Lolland,” siger administrerende direktør i HOFOR, Lars Therkildsen.

BIO4-projektet er et væsentligt element i ambitionen om, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor er flisen naturligvis bæredygtig, og Lollands styrkepositioner kan være med til at indfri det mål. Den strategiske samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) trådte i kraft den 1. januar 2017, og parterne har netop har forlænget aftalen frem til udgangen af 2022.

Den nye BIO4 er et led i planen om helt at omstille Amagerværket til bæredygtig biomasse i 2020. Du kan læse mere om samarbejdet om HOFOR’s omlægning til biomasse og visioner for andre vedvarende energikilder på HOFOR’s hjemmeside:

https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/amagervaerket/om-amagervaerket/omlaegning-til-baeredygtig-biomasse/