by | Oct 24, 2019

Energistafetten er et nyt lokalt initiativ, hvor lokale virksomheder og organisationer med spændende løsninger eller konkrete udfordringer indenfor grøn omstilling kan inspirere og lade sig inspirere af hinanden. Første energistafet fandt sted på Rustfri.dk, der har været på forkant med deres omstilling til led-lys, men også har stort fokus på naturligt lysindfald i bygningerne. Rustfri.dk har stort fokus på kvalitetssikring, og med den nye belysning er det virksomhedens erfaring af kontrollen er blevet endnu bedre, så slutprodukterne når ud til kunden uden fejl.

Til Energistafettens første arrangement var der bred interesse for at høre mere om energieffektiv belysning. Deltagerne talte således både virksomheder, et foreningshus og et menighedsråd, der ønskede en bedre belysning i kirken.

Energistafetten er et initiativ under ”Styr Energien 2.0” – et projekt støttet af Energifonden. ”Styr Energien 2.0” har til formål er at finde markedsdrevne forretningsmodeller for energi- og CO2-besparelser hos små og mellemstore virksomheder.

Næste stafet forventes at finde sted ultimo november. Hold øje her på siden eller følg os på LinkedIn.