Energi-systemer

Med en produktion af strøm der er otte gange så høj som det lokale forbrug, er der stort potentiale i at tænke i mere direkte anvendelse og lagring.

Indsatsområder

“Internationalt er Lolland allerede kendt for grøn omstilling, og vi forventer, at REEL vil give endnu mere opmærksomhed i kraft af vores arbejde med fremtidens intelligente energisystemer.”

Holger Schou Rasmusssen
Borgmester, Lolland Kommune

Bygger oven på lokal styrkeposition

Ren Energi Lolland har fokus på, hvordan vi kan udnytte den megen strøm, der fremstilles lokalt. Vi har solceller samt vindmøller på land og hav. Samtidig har vi også en udbygget fjernvarmeforsyning. Vi tør se lidt ind i fremtiden og være med til at omstille Lolland til 100 procent vedvarende energi. Lolland Kommune fokuserer ikke på opsætning af flere vindmøller. Udviklingen går i retning af færre møller, der har en højere kapacitet. Samtidig arbejdes der med større solcelleanlæg, der skal være med til at skabe forsyningssikkerhed.

Fremtidens energisystem tager form på Lolland

Om det bliver omstilling af biler, færger, busser og tog til grøn strøm, der bliver den første indsats, eller om det bliver etablering af varmepumper i de landsbyer, hvor fjernvarmen ikke kommer ud, ved vi endnu ikke. Vi er i gang med analysearbejdet og vi har gode partnere med.

Den el vi producerer på og omkring Lolland kan vi udnytte på forskellig vis. Vi kan anvende den med det samme til strøm, varme eller transport. Vi kan også vælge at lagre den på batterier, som brændsler eller i varmelagre. Mulighederne er mange.

Lolland som Living Lab

Interessen for Lolland og vores vedvarende energikilder er stor. Derfor kommer vi også til at arbejde med lagring af strøm. Strøm kan eksempelvis lagres i et stort sten-, vand- eller saltlager. Den viden, der bliver udviklet i den forbindelse, kommer også til at gavne Lolland. Målet er at sikre en udvikling, der kan forankres og implementeres lokalt, og som kan være til gavn både for borgere, nuværende virksomheder og fremtidige virksomheder.

For os på Lolland bliver det en del af hverdagen. For verden ude omkring kan Lolland som hele Danmarks grønne energiø blive et Living Lab. Et showroom, hvor andre byer eller lande kan lære om grøn omstilling, og hvor det at formidle løsninger og resultater bliver en del af et kommercielt forretningsområde.

Ren Energi Lolland vil arbejde for at tænke formidling ind i alle områder af vedvarende energi. På den måde bliver Living Lab-tankerne og de intelligente løsninger en naturlig del af hverdagen. Der vil blive arbejdet for at skabe rum for udvikling og demonstrering af bæredygtige energisystemer, så vi skabes rammer for et udviklingsmiljø, hvor universiteter tester i storskala, hvor nye virksomheder ser fordele i at slå sig ned og hvor udenlandske delegationer henter ekspertise og erfaringer.

Vi ønsker at kombinere fremtidens intelligente energi- og ressourcesystemer med kortlægningen af en fælles regional energiomstilling. Det lyder ambitiøst, og det er det også, men på Lolland ligger det lige for at realisere det.

Vækst og jobskabelse er målet – energi er vejen dertil

Et stærkt udviklingsmiljø på Lolland vil trække en række aktører til. Nye virksomheder, forskningsenheder og udenlandske delegationer. Det vil betyde vækst og nye jobs på Lolland.

Ren Energi Lolland er også for dig

Vil du være med til at skabe fremtidens energisystemer og -løsninger på Lolland, så kontakt os.