Energi-systemer

Med en produktion af strøm der er otte gange så høj som det lokale forbrug, er der stort potentiale i at tænke i mere direkte anvendelse og lagring.

Indsatsområder

“Internationalt er Lolland allerede kendt for grøn omstilling, og vi forventer, at REEL vil give endnu mere opmærksomhed i kraft af vores arbejde med fremtidens intelligente energisystemer.”

Holger Schou Rasmusssen
Borgmester, Lolland Kommune

Bygger oven på lokal styrkeposition

Ren Energi Lolland har fokus på, hvordan vi kan udnytte den strøm, der fremstilles lokalt. Vi har solceller samt vindmøller på land og hav. Samtidig har vi også en udbygget fjernvarmeforsyning. Vi tør se lidt ind i fremtiden og være med til at omstille Lolland til 100 procent vedvarende energi. Lolland Kommune fokuserer ikke på opsætning af flere vindmøller, så når nye større møller sættes op tages der flere mindre ned.

Udviklingen går med andre ord i retning af færre møller, der har en højere kapacitet. Samtidig arbejdes der med større solcelleanlæg, der skal være med til at skabe forsyningssikkerhed. Her er vi meget opmærksomme på de synergier der kan skabes. For eksempel kan der etableres naturskønne områder, der omkranser solcelleanlæggene, så de ikke er synlige i naturen. Der kan holdes dyr under solcellerne, fx gæs eller får, og da arealerne derved kan være usprøjtede, vil biodiversiteten blive styrket. Mulighederne er mange, og vi har fokus på at koble energi- og fødevarefremstilling.

Fremtidens energisystem tager form på Lolland

Omstillingen fra oliefyr til varmepumper med lager, har været den første større indsats i REEL. Her er målet at sikre grønne løsninger i landsbyer, hvor fjernvarmen ikke kommer ud. Men vi stopper ikke ved at gøre det grønt, vi ønsker også at man kan balancere elforbruget, så man over døgnet kan udjævne ved spidsbelastninger i elsystemet. Det at kunne sende data, og styre forbruget intelligent i forhold til elnettet kræver test og vidensdeling. Det arbejde har høj prioritet, og vil senere kunne kopieres til andre områder i landet. I REEL har det fået overskriften Fremtidens Intelligente Energi og Ressourcesystemer (FUTURE)

Fokus er også på Fremtidens Intelligente mobilitetsløsninger (FIMO), hvor vi ser på hvordan der kan skabes løsninger, som passer til behovet i de mindre landsbyer. I et pilotprojekt i landsbyen Horslunde vil vi gå i dialog med borgerne om deres behov, undersøge forholdene og i fællesskab vælge løsninger, som passer til byens behov. Vi bruger 2019 til at finde frem til de helt rigtige tiltag for lige netop Horslunde, og i 2020 tester vi de forskellige løsninger, vi sammen er kommet frem til.

Det videre arbejde med at øge strømforbruget lokalt og opnå erfaringer med lagring vil også kunne inkludere biler, færger, busser og tog til grøn strøm. Vi er i gang med analysearbejdet og vi har gode partnere med.

Den el vi producerer på og omkring Lolland kan vi udnytte på forskellig vis. Vi kan anvende den med det samme til strøm, varme eller transport. Vi kan også vælge at lagre den på batterier, som brændsler eller i varmelagre. Mulighederne er mange.

Lolland som Living Lab

Interessen for Lolland og vores vedvarende energikilder er stor. Derfor kommer vi også til at arbejde med lagring af strøm. Strøm kan eksempelvis lagres i et stort sten-, vand- eller saltlager. Den viden, der bliver udviklet i den forbindelse, kommer også til at gavne Lolland. Målet er at sikre en udvikling, der kan forankres og implementeres lokalt, og som kan være til gavn både for borgere, nuværende virksomheder og fremtidige virksomheder.

For os på Lolland bliver det en del af hverdagen. For verden ude omkring kan Lolland som hele Danmarks grønne energiø blive et Living Lab. Et showroom, hvor andre byer eller lande kan lære om grøn omstilling, og hvor det at formidle løsninger og resultater bliver en del af et kommercielt forretningsområde.

Ren Energi Lolland vil arbejde for at tænke formidling ind i alle områder af vedvarende energi. På den måde bliver Living Lab-tankerne og de intelligente løsninger en naturlig del af hverdagen. Der vil blive arbejdet for at skabe rum for udvikling og demonstrering af bæredygtige energisystemer, så vi skabes rammer for et udviklingsmiljø, hvor universiteter tester i storskala, hvor nye virksomheder ser fordele i at slå sig ned og hvor udenlandske delegationer henter ekspertise og erfaringer.

 

Vi ønsker at kombinere fremtidens intelligente energi- og ressourcesystemer med kortlægningen af en fælles regional energiomstilling. Det lyder ambitiøst, og det er det også, men på Lolland ligger det lige for at realisere det.

Vækst og jobskabelse er målet – energi er vejen dertil