Fødevarer

Ren energi, rene fødevarer og rent vand – Lolland har en vision om at høste bæredygtigt i tre niveauer.

Indsatsområder

På Lolland vil vi gerne forene samfundets store interesse for C02-neutral elproduktion med en bæredygtig og økologisk fødevareproduktion samtidig med at vi passer godt på vores drikkevand. Vi vil høste bæredygtigt i tre niveauer og udnytte arealer effektivt og gennemtænkt.

 

Fødevaresporet i REEL er forankret hos Business Lolland-Falster under afdelingen landbrug og fødevarer. I tæt dialog med REEL er fokus på hvordan vi kombinere den grønne omstilling med andre indsatser. Et eksempel kan være at have dyrehold under fx solcellemarker, men det kan også være at sikre biodiversiteten generelt, så grundlaget for dels bier og vildt er optimale.

Vi vil for eksempel styrke den bæredygtige energiproduktion, vi er så kendt for på Lolland. Det vil vi gøre ved at etablere lokale solcelleanlæg og/eller vindmølleområder. Under og omkring anlæggene vil der være græs på usprøjtede arealer, som får og eventuelt andre dyr kan afgræsse. Områderne bliver omkranset af minimum tre meter høje og ti meter brede beplantningsbælter af hjemmehørende arter. Det vil både optage CO2 fra atmosfæren, styrke biodiversiteten og genindføre de levende hegn, som som tidligere har været et udbredt landskabselement på Lolland. Samtidig er de usprøjtede græsarealer med til at beskytte vores grundvand. På den måde høster vi rene fødevarer, rent grundvand og bæredygtig energi fra det samme areal – og det synes vi giver rigtig god mening.

Fødevarefremstillingen på Lolland er langt mere end det, der kan fremstilles i forbindelse med energianlæg. Og med initiativer som Madens Folkemøde og projektet Muld, er der mulighed for at skabe øget fokus på de lokal produkter og øget afsætning. Jobskabelsen inden for denne sektor har altid været stor på Lolland, og vi har fokus på at være en positiv medspiller på området.

Læs mere om Business Lolland Falsters fokus på fødevarer her:

http://www.businesslf.dk/landbrug-og-foedevarer/


REn Energi Lolland på Madens Folkemøde