Fødevarer

Ost, saft og vin er blandt de kvalitetsprodukter der udvikles lokalt og vinder internationale priser. Økologi og nye afgrøder vinder samtidig frem på Lolland.

Indsatsområder

Lolland er landskendt for sine stærke traditioner for at dyrke sukkerroer og producere sukker. Frugt, bær, ærter og kartofter er andre afgrøder, der i rigt mål bliver avlet på Lolland. I dag producerer landbruget og gårdene dog også ost, øl, saft og vin, bare for at nævne nogle eksempler. Lokal udvikling og ekspertise betyder, at landbrugets råvarer nu bliver omsat til højkvalitetsprodukter i lokale produktionsfaciliteter af lokal arbejdskraft

Lolland er god smag

Lolland er landskendt for sine stærke traditioner for at dyrke sukkerroer og producere sukker. Frugt, bær, ærter og kartofter er andre afgrøder, der i rigt mål bliver avlet på Lolland. I dag producerer landbruget og gårdene dog også ost, øl, saft og vin, bare for at nævne nogle eksempler. Lokal udvikling og ekspertise betyder, at landbrugets råvarer nu bliver omsat til højkvalitetsprodukter i lokale produktionsfaciliteter af lokal arbejdskraft.

Fra jord til bord

Fra jord til bord er et kendt begreb, og på Lolland kan du følge hele værdikæden.
Fra jordbærplanterne sættes ud på friland, blomstrer, sætter bær, dækkes med halm, høstes, køres til Grønttorvet i København som friske bær eller køres til producenten, der fremstiller marmelade eller juice. Ingen bær går til spilde.
Alle led i den værdikæde skaber lokale jobs og det er vi stolte af på Lolland.
Vi gør det samme med et hav af andre frugter og bær som dyrkes lokalt.

Det nye potentiale

Men Lolland er andet end frugt og bær. Produktion af økologiske slagtesvin, kødkvæg, lam, kyllinger, fisk og vildt er også områder, som udvikler sig på Lolland. Her er et utroligt potentiale, og der er rigtige mange producenter, der dagligt arbejder for at udvikle og udnytte det.

Strategien om lokal forædling af råvarer, øget fokus på økologi og bæredygtighed samt modet til at tænke nyt har stor succes. Flere lokale produkter har høstet internationale priser og ost, cider og meget andet har fundet vej fra gårdbutikker til Michelin-restauranter. Danskerne er ved at få øjnene op for, at Lolland er god smag – Nordens svar på Provence.

Fødevarer er en fantastisk fortæller

Æblets dag, frugtfestivaler og Native Cooking Award trækker sammen med de mange gårdbutikker turister til. Faktisk flere og flere. De vil opleve Lollands gastronomiske kvaliteter, her hvor fortællingen om fødevarerne udvikler og udspiller sig. Fødevarer kan andet end at spises – de kan også fortælle.

Vækst og jobskabelse er målet – fødevarer er vejen dertil.

Ren Energi Lolland og samarbejdspartnerne bag arbejder aktivt for at understøtte den udvikling af fødevarer, der findes lokalt. Målet er at skabe vækst og jobs lokalt på Lolland ogdet kan ske på flere forskellige måder:

  • Omlægning til økologi, der kan sikre øget efterspørgsel
  • Øget værditilvækst. Vi forarbejder råvarerne til nye produkter. Fordelen er at råvarerne kan holde sig bedre, og der kommer nye spændende produkter til salg.
  • Nye råvarer som kunderne efterspørger. For eksempel fuldkornsmel i forskellige sorter eller quinoa som en helt ny afgrøde.
  • En øget afsætning af råvarer og andre produkter skal skabes via en god kontakt til forbrugerne. REn Energi Lolland vil være med til at fortælle den gode historie og støtte, hvor der er behov.
  • Dialog med indkøberne eller for eksempel koordineringen af logistikken. I samarbejde med Business Lolland-Falster er der gode muligheder for at sikre udvikling og vækst.
  • I partnerskabet arbejder vi på tværs af flere kommuner og indsamler derved erfaringer for, hvordan man bedst muligt kan sikre afsætning også fra mindre fødevareproducenter. Ud fra de nuværende kriterier for salg til kommuner skal der tænkes i nye aftalemodeller. Det kommer ikke til at ske i morgen, men vi er godt på vej til at sikre leverancer, der tilgodeser kundernes ønsker.
  • Flere fødevareturister betyder sideløbende behov for overnatning, guidede ture og lignende. Ren Energi Lolland vil sammen med centrale samarbejdspartnere udvikle nye services til turisterne. På Lolland er der allerede flere fødevareshowrooms, hvor du kan komme helt tæt på dyrene eller æbletræerne. Det vil vi udvikle endnu mere af i fremtiden. Vi er klar til at fortælle den ægte gode historie, når land møder by.

Ren Energi Lolland er også for dig

Har du som landmand eller lignende fået lyst til at vide mere om omlægning til økologi, produktudvikling, afsætning eller logistik, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig med at finde den nødvendige viden.

Har du som forbruger fået lyst til at smage mere på Lolland eller måske lægge vejen forbi, så se nærmere her, hvor vi løbende opdaterer events.