Fokus og fornyelse i REn Energi Lolland

by | Aug 22, 2019

I REn Energi Lolland tager vi afsæt i de indsatser, eller spor som blev aftalt af partnerskabet bag REEL helt tilbage i 2017, men vi fornyer os også.

I 2018 blev kortlægningen af sporet biomasse færdiggjort, og det har resulteret i de første leverancer af flis fra Lolland til København i 2019. Læs mere om Lollands leverance af træflis her: https://reel-lolland.dk/biomasse/

Som et nyt initiativ har styregruppen bag REEL og den politiske følgegruppe sat endnu en indsats i gang. Fokus er her på “En Grøn Næstegeneration”, hvor REEL i samarbejde med Lolland Forsyning og Børn og Unge i Lolland kommune vil give skolebørnene i Lolland Kommune en øget bevidsthed om den grønne omstilling. Der er i august 2019, lagt ud med 4. klasserne, der alle besøger Energi og Vands Mobile Science Center, der er flyttet fra København til Lolland i uge 34. Målet er, at der fremadrettet arbejdes videre med en tilbagevendende begivenhed. Hos Lolland Forsyning har man også indgået et samarbejde med BIOFOS om et skoleforløb for 3. klasserne. Forløbet begynder i foråret 2020

Sporet om fødevarer er kommet lidt langsomt fra start, men der er flere indsatser i gang, ikke mindst initiativer, hvor der sker en kobling mellem energifremstilling og dyrehold. Det er et område vi glæder os til at følge de kommende år.

Og sidst men ikke mindst har vi stillet skarpt på turisme. Her er vores hovedfokus bæredygtig og cirkulær turisme. Det bæredygtige og cirkulære område har Gate 21 mange års erfaring med, og da vi møder større og større efterspørgsel blandt Gate 21 partnere, har vi valgt at sætte øget fokus på området. Lolland har allerede vist vejen med ideen om at sove i nedlagte vindmøller, men vi tænker også i økoturisme og grøn turisme, hvor gæsten bliver en aktiv del af den grønne omstilling. Sporet har fokus på udvikling af koncepter, formidling og etablering af living labs.

Vores overordnede fokus er stadig jobskabelse på Lolland, og ønsket om at skabe grøn vækst og modvirke negative konsekvenser af klimaforandringerne. Vi ved, det er ambitiøst og vi ved, at det hele ikke lader sig realisere på den korte bane. Men vi ved også, at det er nødvendigt at kortlægge, udvikle, vidensdele og sætte konkret handling bag. Det gør vi i alle sporene i REEL.