Retning for udvikling og samarbejde

Rapport

Dec 18, 2017

REn Energi Lolland har lavet en analyse af det landskab vi skal udvikle og samarbejde i. Det er blevet til en rapport, der identificerer aktører og eksisterende samt afsluttede aktiviteter, der kan have relevans for REEL-aktiviteterne.

Vi står på et stærkt fundament

Rapporten er et udgangspunkt for partnerskabets start, og det skal kvalificere retningerne som REEL kan gå, herunder de næste skridt:

  • samarbejde med lokale aktører
  • udvælgelse og udvikling af konkrete muligheder

I en verden med hurtig omstilling vil vi løbende møde nye muligheder, og se potentialer som måske ikke ligger lige for i dag. Det vil vi være meget opmærksomme på. Vi vil sikre at REEL er en handlekraftig og hurtig omstillelig enhed, der ikke mister fokus. Samtidig skal vi have et udsyn, der sikrer størst mulig vækst og jobskabelse på Lolland. Rapporten indeholder også bud på fremtidens potentialer og muligheder.

Ud over de erfaringer der ligger i Lolland Kommune inden for især klima- og energiområdet, tages der afsæt i relevante Gate 21-projekter og aktiviteter indenfor vedvarende energi. Vi har samlet erfaringerne i bilag, hvor man vil kunne gå tilbage og finde relevant baggrundsviden. Rapporten vil i dagligdagen være en del af fundamentet for REEL og udviklingen i de fire spor; Energisystemer, turisme, biomasse og fødevarer.

En fælles ambition

REEL er én ud af flere aktiviteter og projekter, der har som mål at indfri nogle af de samme ambitioner for Lolland, København og Greater Copenhagen. Vi ved, at det bliver en fælles opgave at forløse det store potentiale der er på Lolland. Det kræver at  mange aktører, både lokalt, regionalt og nationalt deltager.

Vi har derfor samarbejde med andre aktører, som en af vores overskrifter for REEL. Vi vil skabe rammerne for den gode dialog. Vi vil sikre det konstruktive samarbejde. Vi vil dele al vores viden og vi vil være lyttende i forhold til andres erfaringer og holdning. Men vi vil også være klar til at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt, og derved sikre at det momentum, vi står med, bliver udnyttet til fulde.