Lolland Kommune når 2025-mål

pressemeddelelse

Apr 25, 2018

Lolland Kommune opfylder allerede klimamål for år 2025

I 2007 indgik Lolland Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke kommunens CO2-udledning med 3 procent om året. Målet var at få CO2-udledningen ned på max 2899 tons i år 2025. Så længe skulle der ikke gå. Allerede nu har kommunen nemlig opnået målet takket være en række fokuserede indsatser.

 

Ny varmtvandsveksler på Ravnsborg Skole.

Ambitionerne var store, da Lolland Kommune blev Klimakommune i 2007. Hvor mange andre kommuner dengang forpligtede sig til at sænke CO2-udledningen med 2 procent om året, valgte Lolland Kommune at forpligte sig til at sænke CO2-udledningen med hele 3 procent årligt på udvalgte ejendomme og på Park og Vejs dieselforbrug. Siden da er der blevet arbejdet målrettet på forskellige energiforbedrende indsatser i Lolland Kommune. Det har ført til, at kommunens mål om at få CO2-udledningen ned på max 2899 tons i år 2025 er opnået længe før tid. Således var udledningen i 2017 allerede nede på 2864 tons.

”Jeg er glad og hamrende stolt over, at vi på så kort tid er nået så langt med at nedbringe kommunens energiforbrug. Det viser, at de mange indsatser virker, og at vi med konkrete tiltag kan gøre en stor forskel for miljøet. Lolland Kommune har de sidste mange år været førende inden for vedvarende energi. Vi producerer syv gange mere grøn energi, end vi selv kan bruge, og derfor skal vi som kommune også gå foran for et mere bæredygtigt samfund og for den grønne omstilling, verden er i gang med. Visionerne skal ikke blot forblive visioner, og med vores mange kommunale bygninger tegner vi os for en relativ stor del af det samlede energiforbrug og kan derfor gøre en forskel ved at dreje på de rigtige håndtag. Det er en opgave, vi tager alvorligt, og resultaterne af vores klimaindsatser viser os, at vi er på rette vej,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen

Lolland Kommune er fra starten gået grundigt til værks, og det er en vigtig årsag til kommunens succes med at sænke CO2-udledningen:

”I stedet for at kaste os hovedkulds ud i alle mulige initiativer var det vigtigt for os først at få et overblik over, hvor vi ville opnå den største effekt. Derfor begyndte vi at overvåge vores forbrug systematisk med månedlige aflæsninger af el-, vand- og varmeforbrug. Det gav os mulighed for at opdage udsving, og herigennem fandt vi også frem til, hvilke energiforbedrende projekter der ville gavne mest. Samtidig har vi aktivt brugt de lovpligtige energimærker til at planlægge indsatserne,” fortæller energileder i Lolland Kommune Peter Sarka.

Blandt mange andre af kommunens energiforbedrende projekter kan eksempelvis nævnes:

 • Tagrenovering på Blæsenborgskolen, hvor isoleringstykkelsen er øget.
 • Konvertering af varmekilde fra olie til f.eks. varmepumpe eller fjernvarme på flere ejendomme.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg og montering af lysstyring i Rudbjerghallen.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg i Rødbyhavn Sportshal.
 • Installation af nyt luftvarmeanlæg i Svanevigcentret.
 • Installation af vandbåren varmesystem og efterisolering af loftkonstruktion i Ravnsborghallen.
 • Installation af CTS på Søndre Skole i Rødby.
 • Basinduge over varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen samt over flere bassiner i Nakskov Svømmehal.
 • Udskiftning er cirkulationspumper.
 • Efterisolering.
 • Arealoptimeringsprocesser.

Én ting er de konkrete projekter. En anden væsentlig faktor har været involveringen af medarbejderne i Teknisk Service. De er blevet undervist i energiforhold, og undervejs har de haft enorm betydning for, at der er sket en adfærdsændring og en optimering af energiforbruget i de enkelte ejendomme.

Fraflytningen i perioden har også haft betydning for sænkningen af energiforbruget. Med færre borgere har der ikke længere været behov for lige så mange ejendomme til aktiviteter i kommunen som før, og flere bygninger er derfor blevet solgt eller revet ned.

Via aftalen med DN forpligter kommunen sig fortsat til at reducere CO2-udledningen med 3 % årligt, selvom det oprindelige mål nu er opnået. Glæden over allerede at have indfriet målet for år 2025 betyder derfor ikke, at Lolland Kommune nu skruer ned for klimaindsatserne. Tværtimod.

”De flotte resultater har kun styrket lysten til at blive så energieffektive som muligt i Lolland Kommune. Vi kan se, at det virker, så vi fortsætter arbejdet. Den grønne omstilling er som at vende en supertanker, og vi er først lige begyndt,” forsikrer borgmester Holger Schou Rasmussen

Pressemeddelelsen er udsendt af Lolland Kommune