Lolland vil være udviklings- og demonstrationsområde

Oct 11, 2018

REEL sender politisk opfordring
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt såvel som Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer har tidligere gæstet REEL. I går var det så Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, der var på besøg. Med sig hjem fik hun, ligesom ministeren, et indtryk af Lolland som førende på produktion af bæredygtig energi. Og et klart budskab om at Lolland er oplagt som testområde.

Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, fik lejligheden til at præsentere idéen om Lolland som udviklings- og demonstrationsområde.

”Grøn energi er den helt rigtige vej at gå for Lolland – og for Danmark. På Lolland har vi de bedste forudsætninger for gå forrest ad den vej, som på én og samme tid være svaret på store udfordringer og kan blive en lokal væksthistorie. Det er en gevinst for alle parter, og det vil komme Lolland til gavn,” fortalte Holger Schou Rasmussen, borgmester på Lolland, da han bød Mette Frederiksen velkommen.

Sammen med Gate 21s direktør Poul Erik Lauridsen fik de to lejlighed til at tydeliggøre Lollands styrkeposition indenfor bæredygtig energiproduktion, og hvordan partnerskabet REEL omsætter det til lokale jobs og vækst.

”Vi har energien – men hvordan indpasser vi den bedst i systemet? Hvordan lagrer vi den? Hvordan sikrer vi fleksibilitet? Der er en opgave med at få nye teknologier op i skala,” lød opfordringen fra Poul Erik Lauridsen til Mette Frederiksen.

Og med sig havde REEL-partnerskabet også deres bidrag til en løsning: Flere test- og demonstrationsområder.

”Vi har brug for testområder, og Lolland er interessant for her var vi allerede en bred pallette af bæredygtige energiformer. Den styrkeposition skal vi udnytte,” pointerede Poul Erik Lauridsen.

Helt konkret var ønsket at komme i betragtning når og hvis politikkerne udvælger såkaldte regulatoriske frizoner.

Regulatoriske frizoner

Regeringen har i sit energiudspil fra april et ønske om at øremærke 60 mio. kr. til etablering af nye testfaciliteter for smart energi og etablere regulatoriske frizoner, der i afgrænset omfang, tid og sted giver mulighed for at teste nye løsninger med alternativ regulering. De regulatoriske frizoner skal være et led i at sikre energiforskningen frem mod 2030.

Samsø og Bornholm har tidligere været nævnt i forbindelse med de regulatoriske frizoner. Som isoleret ø-samfund kan de noget særligt og begge har ligesom Lolland lange erfaringer med bæredygtig energi. REEL-samarbejdet mellem Lolland Kommune, Københavns Kommune og HOFOR bunder i at land og by er hinandens forudsætninger. På Lolland har vi vinden. Hovedstaden har behovet. Og koblingen mellem de to er interessant. Derfor er Lolland også oplagt som regulatorisk frizone.

”Der er behov for at teste og udvikle energisystemer i forskellige kontekster, med forskellige partnerskaber og tilgange,” fastslog Poul Erik Lauridsen. Han ser Lolland som et stærkt supplement til fx Bornholm og Samsø. Ikke som et alternativ.

Læs også: Vin og vind går i spænd
Mette Frederiksen lovede at fortælle om Lollands ønske om at blive testzone for grøn energi

Idéen er allerede præsenteret for ministeren.

I løbet af det seneste år har REEL også haft besøg af Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt. Allerede den gang præsenterede Tine Vinter Clausen, sekretariatsleder for REEL, ministeren for ønsket om at blive testkommune. Lolland vil være udviklings- og demonstrationsområde

”Vi fremstiller på Lolland cirka syv gange så meget strøm, som vi forbruger. Der er mange muligheder for at udnytte al den energi og skabe bæredygtige energiløsninger for både industri og private her på Lolland,” fortalte Tine Vinter Clausen, sekretariatsleder for REEL, ministeren tilbage i november 2017.

Ovenpå den netop dengang afsluttede energikonference kunne hun præsentere spændende tanker om projektidéer med lagring af varme i stenlager og på at bruge overskuds-el til elbiler, elbusser og elfærger og på flere varmepumper i oliefyrsområderne.

REEL er også landdistriktsudvikling

Tidligere på året havde Tine Vinther Clausen også lejlighed til at fortælle Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer om kommunens arbejde med grøn energi gennem partnerskabet REEL. Lige så vel som målet er at styrke den grønne omstilling, så er REEL også et godt eksempel på hvordan man kan udnytte lokale styrkepositioner til at lave lokal udvikling.

Frederiksdal som bæredygtigt væksteksempel

Dagens besøg af Mette Frederiksen foregik hos Frederiksdal Vineri.

”Frederiksdal som maskine har fået et boost af vindmøllerne. De er med til at vi kan udvikle og skabe lokale arbejdspladser både i vineriet og i renoveringen af godset. Samtidig er den bæredygtige energi i baghaven en stor del af den fortælling udenlandske kunder fokuserer på og forelsker sig i når de møder Frederiksdal. Det er blevet en central del af brandet,” fortæller Mette Rix Krabbe fra Frederiksdal Gods.

Og hos Lolland Kommune og i partnerskabet REEL har man også en idé om at grøn strøm kan trække nye virksomheder til, fordi den bæredygtige fortælling er en fortælling der tager til og flere og flere ønsker at markedsføre sig på.