16 jan 09:30 til 15:00 | Liljens Kvarter 2 | 2620 Albertslund, Danmark

Sådan kickstarter kommunerne den cirkulære omstilling

Lær mere om, hvordan din kommune kan arbejde med cirkulær økonomi, når Partnerskab for Cirkulære Kommuner inviterer til masterclass den 16. januar 2019.

Masterclassen fokuserer på det fortløbende arbejde med affalds- og ressourceplaner. Vi vil kigge på anvendelsen af planerne som strategisk udviklingsværktøj i kommunerne og diskutere de nationale rammebetingelser for næste generation af affalds- og ressourceplaner.
Mette Marie Nielsen fra Miljøstyrelsen vil fortælle om arbejdet med den nationale affaldsplan, og der vil være afsat tid til en dialog om, hvad det kommer til at betyde for kommunernes arbejde.
Christina Zoric Persson fra Helsingborg stad holder et inspirationsoplæg om den svenske kommunes arbejde med en strategi for cirkulær økonomi, og RUC kommer med et diskussionsoplæg til, hvordan kommunerne kan arbejde strategisk med affalds- og ressourceplaner.

Masterclassen er arrangeret af RUC og afholdes hos Gate 21.

Program
  9.30-10.00 Ankomst og morgenmad
10.00-10.30 Affaldsplaner som strategiske udviklingsværktøjer i kommunerne
10.30-11.20 Den nationale affaldsplan ved Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen

Pause

11.30-12.30 Workshop: Arbejdet med cirkulær økonomi i kommunerne
12.30-13.00 Frokost
13.00-13.50 Inspirationsoplæg ved Christina Zoric Persson, Helsingborg stad

Pause

14.00-14.30 Workshop: Næste skridt mod en cirkulær økonomi
14.30-15.00 Opsamling: Cirkulær økonomi-indsatser i den strategiske affaldsplan
Hvem kan deltage?

Masterclassen er gratis og henvender sig til projektets partnere og følgekommuner.

Er du ansat i en kommune, og kunne du tænke dig at følge projektet og deltage i masterclass-forløbet, er du velkommen til at tilmelde dig.

TILMELD DIG HER

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser og sidste frist for tilmelding er den 12. januar.

Hvor og hvornår?

Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
16. januar 2019, klokken 9.30 – 15.00

Partnerskab for Cirkulære Kommuner

Masterclassen bliver afholdt som led i projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner, hvor der i fem cases arbejdes med cirkulært byggeri, genanvendelse af tekstiler, direkte genbrug og recirkulering af erhvervsaffald.

For at sikre erfaringsudveksling og kompetenceopbygning på tværs af cases i projektet og på tværs af andre cirkulære projekter i Danmark gennemføres et forløb med tre masterclasses.

Spørgsmål?

Kontakt projektleder Jesper Bøttcher
jesper.boettcher@gate21.dk / 5367 7003