30 sep 09:30 til 15:30 | Liljens Kvarter 2 | 2620 Albertslund, Danmark

Få vejledning og inspiration til, hvordan din kommune kan renovere vejbelysningen og sikre en god service til borgerne.

Lighting Metropolis og Smart City Cluster Danmark inviterer til en temadag om intelligent vejbelysning. Her kan du få inspiration til at indtænke digitale løsninger i fremtidens vejbelysning og høre om kommuners og entreprenørers erfaringer med at etablere og drifte ny vejbelysning.

Du får også præsenteret en helt ny vejledning om udbud af servicekontrakter for vejbelysning, og du får en advokats og nogle entreprenørers syn på, hvordan man tilrettelægger driften bedst muligt.

Se hele programmet her.

Målgrupper:
Kommunale medarbejdere og ledere samt konsulenter, forskere, entreprenører og producenter, der arbejder med vejbelysning i Danmark og Sverige

TILMELD DIG HER
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2020

**Mødet holdes virtuelt**