Lolland: Den grønne
energiø mellem
to metropoler

Vækst og
jobskabelser målet:
Energisystemer
er vejen dertil
Vækst og
jobskabelser målet:
Energisystemer
er vejen dertil
Previous slide
Next slide

Et partnerskab
for grøn handling

REn Energi Lolland (REEL) er et partnerskab for grøn handling mellem Lolland Kommune, Andel, European Energy og Gate 21.

Verdens første havvindmøllepark. Verdens tidligere største havvindmøllepark – de 90 møller i havvindmølleparken Rødsand 2. Læg hertil knap 200 landvindmøller, et stadigt stigende antal solcelleparker, en kommende gasledning, biogasanlæg, stenlagre og Power-to-X-anlæg.
Lollands bidrag til den grønne omstilling er historisk stort – og øen fortsætter med at være et naturligt omdrejningspunkt for fremtidens bæredygtige omstilling med den konstante udvikling af nye, innovative vedvarende energiformer.
Med en unik placering mellem storbyerne København og Hamborg og med flere årtiers erfaringer med at producere og arbejde med vedvarende energi er Lolland det oplagte udstillingsvindue og Living Lab for den grønne omstilling – i Danmark og i Europa.
I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvikling.

REEL har fokus på to områder. Vedvarende energi og formidling om Lollands potentialer som innovativ energiø.

Vedvarende energi

Formidling om den lokale, grønne omstilling på Lolland er et centralt element i vores arbejde. 
I vores besøgscenter i Horslunde kan du opleve vores permanente udstilling og blive klogere på, hvordan  energisystemet fungerer i dag, og hvad der skal til, for at skabe et bæredygtigt og sammenhængende energi- og ressourcesystem, der er klar til fremtiden. 

Formidling

På Lolland produceres der otte gange mere grøn strøm, end der forbruges på øen. Det er et kæmpestort potentiale, som ikke udnyttes til fulde i dag, og det er udgangspunktet for et større regionalt, nationalt og internationalt samarbejde om den grønne omstilling på Lolland. 


Viden og værktøjer om den grønne omstilling

Som en del af vores arbejde udvikler vi jævnligt nye værktøjer og ny viden. Gå på opdagelse i vores interaktive værktøjer om energisystemet eller dyk ned i vores analyser, kortlægninger og rapporter.

Sammen om Lollands grønne fremtid

“Lolland er internationalt kendt for grøn omstilling og vi har derfor en fuldstændig unik mulighed for at fortsætte med at være helt i front, når det kommer til udvikling fremtidens intelligente energisystemer.”
Holger Schou Rasmusssen
Borgmester, Lolland Kommune

En fælles vision for
opland og metropol

Lolland har i flere årtier været med helt i front af den grønne omstilling og leveret væsentlige bidrag til Danmarks klimamål. Også før der var nogle officielt formulerede klimamål i Danmark.
Med etableringen af verdens første havvindmøllepark, Vindeby, i 1991 og flere vindmøller, havvindmølleparker og energiforsøg i 00’erne og 10’erne

blev visionen for REEL født i 2016. Partnerskabet blev etableret i 2017 og har siden banet vejen for at gøre Lolland til et udstillingsvindue og Living Lab for den grønne omstilling. 

Sideløbende er behovet for den grønne omstilling accelereret og eskaleret. Og REEL har bidraget hele vejen.

REEL arbejder for at understøtte Lollands grønne industrielle revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvikling på Lolland og i hele Danmark. Det gør vi gennem grøn erhvervsudvikling, tværgående partnerskaber og innovation inden for Power-to-X, sektorkobling, energifleksibilitet og energilagring.

Seneste nyheder