Viden og værktøjer

Interaktive værktøjer

Her kan gå på opdagelse i, hvordan energi og ressourcer kan smelte sammen i et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energikilder. Du kan også få indblik i den lollandske energiproduktion og beregne produktion og forbrug i forskellige scenarier. 

Rapporter og analyser

Her kan du finde nogle af de kortlægninger, rapporter og analyser, der danner fundamentet for vores indsatser.

Energiparker på Lolland

Her kan du læse en analyse fra Sweco om Lolland kommune mulige rolle som motor for Østdanmarks grønne omstilling.

Gode Power-to-X-muligheder på Lolland

Lolland har gode muligheder for at udnytte overskuddet af vedvarende energi gennem Power-to-X. Det viser en ny analyse fra Rambøll.

Nye løsninger i fremtidens energisystem

I tre et halvt år har REEL deltaget i det store dansk-svenske udviklingsprojekt FUTURE – Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem. Det er der nu kommet lovende resultater ud af, som kan bruges på afgørende områder i den grønne omstilling. Læs analyserne her:

Kortlægningrapport: Retning for udvikling og samarbejde (dec. 2017)

REn Energi Lolland har lavet en analyse af det landskab vi skal udvikle og samarbejde i. Det er blevet til en rapport, der identificerer aktører og eksisterende samt afsluttede aktiviteter, der kan have relevans for REEL-aktiviteterne.

Rapport: Status quo fra DG STORE

Læs en statusrapport fra DG STORE projektet, som REEL deltager i. Rapporten giver en status quo på det tyske og danske energisystem og de udfordringer, som Lolland og Flensborg står over for.