REEL – REn Energi Lolland er et stærkt partnerskab, der danner grøn bro mellem metropol og opland

Lolland er et naturligt omdrejningspunkt for fremtidens bæredygtig omstilling. Her er erfaringer med at producere vedvarende energi – fra brintforsøg til biogas over vind, sol og bølgeenergi. Samtidig er der en unik produktion af bæredygtige fødevare på øen. Lokalt er der et særligt potentiale for at tiltrække virksomheder og turister men også for at gøre Lolland til et udstillingsvindue og living lab for den grønne omstilling.

 

Sammen om CO2-neutral hovedstad

Københavns Kommune har en markant målsætning om at være verdens første CO2-neutral hovedstad i 2025. Lollands styrkepositioner kan være med til at indfri det mål. Lolland Kommune, Københavns Kommune, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Andel og den grønne erhvervsfremmeorganisation Gate 21 har derfor etableret partnerskabet REEL – Ren Energi Lolland. Lokal vækst, jobskabelse og en CO2-neutral hovedstad er målet. Vedvarende energi, biomasse, fødevarer og turisme er vejene dertil.

 

Samarbejde om stærke resultater

REEL og samarbejdspartnere arbejder derfor målrettet på at skabe resultater i tre retninger:

  • Vedvarende energi- og lagringsløsninger og CO2-neutralitet fra Lolland til Hovedstaden
  • Lokal jobskabelse på Lolland og demonstration af bæredygtig vækst i forbindelse med lokal energi- og fødevareproduktion, samt turismeaktiviteter
  • Branding af know-how og international opmærksomhed i Greater Copenhagen og Lolland omkring arbejdet med fremtidens intelligente energisystemer

Sammen viser vi vejen og arbejder for at gøre Greater Copenhagen verdensførende indenfor grøn omstilling og vækst.

Lolland Kommunes logo              Hovedstadens Forsyningsselskabs logo                  Københavns Kommunes Logo

Gate 21s logo