Visionen

Vision

Lolland skal være en grøn ressource-ø i 2030 med 70 procent CO2 reduktion og en grøn industriel omstilling, der skaber jobs og vækst lokalt og regionalt. Ved at eksportere grønne brændsler til København og Nordeuropa bistår Lolland Københavns kommune, hele Danmark og nabolandene med at blive CO2-neutrale.

Visionen skal realiseres gennem to indsatsområder:

Vedvarende energi

Etablering af en energiø på land med tilknyttet P2X produktion og anden grøn industri går hånd i hånd med sporets yderligere indsatser om sektorkobling og energifleksibilitet, energilagring, energifællesskaber, CO2 fangst og lagring / anvendelse, samt landbrug og biogas.

Energiformidling

Vi vil gøre den grønne omstilling borgernær, skabe lokal forankring af energianlæg og sikre den brede dialog mellem borger, virksomhed og politiker. Vi vil også arbejde for at Lolland kendes som en grøn, innovativ ressourceø i Danmark og internationalt. Vi understøtter dette igennem vores formidlingscenter og vores borgernære innovationsprojekter.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores initiativer er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Tim Tannhof på tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk.