Vedvarende
energi på Lolland

Lolland slår rekord

Lolland er én af de kommuner i Danmark, der producerer mest vedvarende energi gennem vindmøller og solceller. På og omkring Lolland bliver der hvert år lavet otte gange mere strøm, end der forbruges. Størstedelen kommer fra havvindmølleparkerne omkring Lolland. Dertil kommer en betydelig del fra landvindmøller og solceller.

100 procent vedvarende energi

Med en produktion af strøm, som er otte gange så høj som det lokale forbrug på Lolland, er der et kæmpestort potentiale for mere direkte anvendelse og lagring af vedvarende energi. Vi vil skabe et sammenhængende, grønt energisystem på Lolland. I 2030 skal omstilling på Lolland have reduceret øens CO2-udledning med 70 procent og skabt jobs og vækst lokalt og regionalt.

Flere jobs og lokal vækst

Produktion af vedvarende energi og videre forarbejdning på Lolland skaber varige jobs og vækst lokalt og regionalt gennem etableringen af nye virksomheder og udvikling af nye energiformer.

Hele vejen rundt på alle led af energiens værdikæde

I et bæredygtigt og fleksibelt energisystem skal alle led i værdikæden arbejde tæt sammen. I REEL har vi fokus på alle led af energiproduktionen: fra opstilling af vedvarende energiformer og samspillet med landbruget, industrien, og transportsektoren. 

Derfor har vi fokus på øget elektrificering, samplacering af energiproduktion og forbrug, fremstilling af grønne brændsler, sektorkobling og energilagring. Vi vil væk fra den traditionelle silotænkning og i stedet se holistisk på, hvordan energien bliver produceret, omsat, forbrugt og lagret på tværs af teknologier og aktører. Men vi tænker også energi og cirkulær økonomi sammen og de symbioser der kan opstå når vi udnytter vores ressourcer bedst muligt.

Korsnakkemøllerne-1
I de små bysamfund udenfor fjernvarmenettets rækkevide, er løsninger som termonet, et oplagt sted at starte, når der skal etableres kollektiv varmeforsyning med vedvarende energi.

Nye grønne teknologier

REEL understøtter den grønne, teknologiske revolution på Lolland gennem erhvervsudvikling, tværgående partnerskaber og innovation inden for Power-to-X, sektorkobling, energifleksibilitet og energilagring. Det skal ske i energifællesskaber, hvor vi arbejder sammen med f.eks. landbruget om udviklingen af biogas. Gennem test af ny teknologi skaber vi viden, som vil gavne Lollands borgere og virksomheder, men også resten af Danmark og nabolandene. Samtidig bidrager eksport af brændsler til at reducere CO2-udledning i både Danmark og de omkringliggende lande.

Lolland som Living Lab

Lolland er et levende laboratorium for energi – et såkaldt Living Lab. Som ø med sin egen produktion og forbrug er Lolland et perfekt sted af teste nye teknologier og samarbejder. Samtidig er Lollands erfaringer med energiomstilling i høj grad brugbare andre steder i verden og med placeringen lige midt mellem de to metropoler København og Hamborg, er Lolland et perfekt udstillingsvindue for innovativ energiomstilling.

Svingende vejr og energiproduktion øger behovet for energifleksible forbrugsløsninger. En teknologi, hvori der kan interveneres, er varmepumpen. Det kan du høre mere om i videoen.