Hvordan kan virksomheder udnytte hinandens restressourcer?

Vi er nu gået i gang med at kortlægge energi-og ressourceflows på Lolland-Falster og afdække potentialet for at etablere industrielle symbioser på tværs af sektorer og værdikæder med udgangspunkt i grøn energi.

Industrielle symbioser går ud på at virksomheder kan udnytte hinandens restressourcer og overskudsenergi – til gavn for klima, miljø og konkurrencedygtighed. Som en del af processen identificerer vi ikke kun nuværende og forventede flows, men ser også på hvilke virksomheder der kan ”fylde hullerne” i værdikæden og hvilken infrastruktur der skal til for at indfri potentialerne.

Til opgaven får vi kompetent hjælp af Kalundborg Symbiosen og virksomheden
Transition der begge har lang og dybdegående erfaring med etablering af industrielle symbioser. Resultaterne af analysen vil blive offentliggjort i starten af 2024. Hvis du er interesseret i at blive opdateret på resultaterne og følge arbejdet, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Tim Larsen Tannhof eller abonnere på Ren Energi Lollands nyhedsbrev.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *