Lolland med i nyt dansk-tysk samarbejde

Lolland Kommune, Lolland Forsyning og Ren Energi Lolland er blandt partnerne i et nyt stort dansk-tysk samarbejde, som skal finde løsninger til fremtidens grønne energisystem

Den danske og tyske energiproduktion er grønnere end nogensinde. Men overgangen til 100% vedvarende energi skaber nye udfordringer for vores energisystem. For når produktionen varierer efter vind og vejr, produceres der i perioder mere energi, end der umiddelbart er behov for, mens det på andre tidspunkter er nødvendigt at supplere med fossile energikilder når sol og vind ikke rækker.

Derfor er det nødvendigt at finde nye løsninger til at balancere et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi.  Det er udgangspunktet for projektet Danish-German STorage Of Renewable Energy, eller blot ”DG STORE” – et dansk tysk samarbejde som tager afsæt i geografien omkring Lolland og Flensborg. Projektet er støttet af Interreg Deutschland-Dänemark, som bidrager med 8,4 millioner kroner i projektperioden.

Baggrunden for samarbejdet er, at Lolland og Flensborg deler nogle af de samme udfordringer, da begge geografiske områder kan betragtes som selvstændige ”energi-øer”. Flensborg og omegn er koblet på det danske transmissionsnet og dermed mere eller mindre afskåret fra resten af Tysklands energisystem, og flaskehalsproblemer i elnettet mellem Lolland og Sjælland kan i perioder give udfordringer med at transportere strømmen ud til resten af Danmark. Konsekvensen er, at det i ganske få perioder om året kan være nødvendigt at nedregulere eller helt stoppe produktionen fra de vedvarende energikilder – og selv om der lige nu er tale om få timer om året, så kan det blive et generelt problem for Danmark, efterhånden som andelen af vedvarende energi i forsyningsnettet kommer tættere på de 100%.

Derfor har man på begge sider af grænsen behov for at finde løsninger, som kan nyttiggøre strømmen – også når der produceres mere, end der umiddelbart er behov for. Det sker gennem syv innovative casesamarbejder på begge sider af den dansk-tyske grænse. Projektet vil blandt andet afdække potentialet ved øget elektrificering af fjernvarmen, fleksibel opladning af elbiler og busser samt mulighederne for fleksibelt energiforbrug i detailhandlen og i private og offentlige bygninger.

Du kan læse mere om projektet og de enkelte cases her

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *