Lolland Forsyning ny partner i Ren Energi Lolland

Siden 2017 har Ren Energi Lolland, et partnerskab mellem Lolland Kommune, Andel Energi, European Energy og Gate 21, arbejdet for at bruge den grønne omstilling til at skabe lokal erhvervsudvikling og vækst. Med Lolland Forsyning som ny partner styrkes samarbejdet om at gøre forsyningsinfrastrukturen på Lolland endnu mere attraktiv for både eksisterende og kommende virksomheder:

”Lolland Forsyning er gået med i Ren Energi Lolland, fordi vi tager samfundsansvar og vil bidrage til at levere et bedre og mere bæredygtige samfund til næste generation. Vi er både borgernes og industriens forsyning og forpligtet til at levere bæredygtige løsninger til gavn for både samfund og kunder. Ved at tage del i partnerskabet ser vi nogle spændende muligheder for at understøtte de symbiosemuligheder, som er ved at materialisere sig på Lolland”, siger Adm. Direktør i Lolland Forsyning, Anders B. Møller Hansen. 

Hos Lolland Forsyning undersøger man blandt andet muligheden for at udnytte overskudsvarme i fjernvarmen og for at levere teknisk vand (oprenset spildevand eller overfladevand) til virksomhederne i de nye erhvervsparker, og dermed bidrage til at skåne de begrænsede grundvandsressourcer. Begge dele giver god mening for European Energy, som har planer om at etablere en stor-skala power-to-X produktion på Nakskov Havn:

”Vand og vedvarende energi er hovedingredienserne i fremstillingen af grøn brint, hvor der også genereres overskudsvarme og ilt som biprodukt. Hvis vi kan producere på teknisk vand, så trækker det vores produktion af grønne brændsler i en endnu grønnere retning. Hvis overskudsvarmen samtidig kan komme de lokale fjernvarmekunder til gode og ilten på sigt anvendes i spildevandsrensningen, så gør det jo blot det grønne regnestykke endnu mere positivt.  Vi hilser derfor Lolland Forsyning velkommen i partnerskabet og ser frem til at samarbejde om gøre fremtidens energiproduktion på Lolland så klima- og miljøvenlig, som overhovedet mulig.”, lyder det fra Knud Erik Andersen, adm. direktør i European Energy.

I energi- og fibernetkoncernen Andel hilser man også den nye partner velkommen:
”Sektorkobling og et mere fleksibelt energiforbrug er to helt afgørende betingelser for, at vi kan øge andelen af vedvarende energi i vores energisystem. Forsyningsselskaberne er nøgleaktører i elektrificeringen af den kollektive varmeforsyning, og med Lolland Forsyning som ny partner i Ren Energi Lolland, er der skabt et forum, hvor alle parter kan blive klogere på hinandens muligheder og behov”,
fortæller Nikolai Zarganis, strategichef i Andel.

Andelen af strøm fra sol og vind gør Lolland til en af de absolut grønneste kommuner i Danmark. Med Danmarks laveste CO2-udledning på kun 10g. pr. produceret kWh og en selvforsyningsgrad, der dækker 88% af årets timer er Lolland Kommune en attraktiv geografi for grøn innovation og energikrævende virksomheder, der ønsker at basere deres produktion på rene energikilder. Derfor ser Holger Schou Rasmussen, Borgmester i Lolland Kommune og formand for styregruppen i Ren Energi Lolland også muligheder i det udvidede partnerskab:

”I Lolland Kommune er vi stærkt optaget af at levere fremtidens energiløsninger til fremtidens virksomheder. Vi er med i front på den grønne omstilling, og vi har meget at tilbyde innovative og energikrævende virksomheder, der kan udnytte områdets attraktive produktionsvilkår. Det er med til at sikre ekstra arbejdspladser, vækst og udvikling lokalt”, lyder det fra Holger Schou Rasmussen.

 

Om partnerskabet:

Ren Energi Lolland er et partnerskab for grøn handling mellem Lolland Kommune, Andel, European Energy og Gate 21.

Pr 1/7 er Lolland Varme, en del af Lolland Energi Holding A/S koncernen, indtrådt i partnerskabet.

Partnerskabet faciliteres af Gate 21 med sekretariat og besøgscenter i Horslunde

 

For yderligere oplysninger kontakt da:

Claus Ascanius
Seniorkommunikationskonsulent, Ren Energi Lolland
Claus.ascanius@gate21.dk / Mobil: 42428919

Seneste nyheder