Stor interesse for Termonet i Horslunde

Ren Energi Lolland (REEL) og Horslunde Borgerforening inviterede i sidste uge til borgermøde omkring fremtidens varmeforsyning i Horslunde.

Til mødet holdt Tommy Olsen, projektleder i Gate 21 oplæg om #Termonet, som er en kollektiv varmeløsning, der egner sig godt til landsbyer som ligger uden for det traditionelle fjernvarmenet. I et termonet deler de enkelte husstande et fælles jordvarmeanlæg, som er tilkoblet individuelle varmepumper i de enkelte husstande. En af fordelene ved et termonet er, at der bruges uisolerede rør, som gør det muligt at etablere en fælles varmeforsyning, selv om der er længere afstand mellem husene end i et fjernvarmenet.

Borgerne spurgte interesseret ind til alt fra økonomi, tekniske aspekter samt organisering af en mulig fælles løsning i Horslunde. Lolland Forsyning A/S var også repræsenteret på mødet , hvor de tilkendegav, at de var åbne for at etablere og drive et termonet i Horslunde, hvis politikerne beslutter sig for at termonet bliver omfattet af varmeforsyningsloven.
 
Lolland Kommune var også repræsenteret på mødet og var åbne for at understøtte det videre arbejde i Horslunde. Derudover nævnte kommunen, at Horslunde muligvis kunne blive et pilotprojekt og at erfaringer fra Horslunde på sigt kan skaleres til lignede landsbyer i Lolland Kommune.

Næste skridt er at undersøge de bruger- og selskabsøkonomiske omkostninger ved etableringen af termonet i Horslunde. Analysen kommer til at sammenligne økonomien i termonettet med nuværende opvarmningskilder samt individuelle luft til vand varmepumper. Hvis termonet viser sig at have økonomiske potentiale i Horslunde, så arbejdes der videre med den løsning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *