Studie-tur/retur

Videns- og erfaringsudveksling er en stor del af arbejdet i Ren Energi Lolland, og derfor viser vi gerne Lolland frem for omverden, men sørger også for at komme ud i resten af landet, for at se på nogle af de løsninger, der kan være relevant for Lollands egen energiomstilling.

Derfor inviterede vi i januar Concito på studietur til Lolland for at høre mere om potentialet for industrisymbioser i Lolland Kommune. Her fortalte Hveiti Ingredients om deres planer for et nyt hvederaffinaderi på Nakskov Havn, som ved hjælp af lokal biogas-produktion og den høje andel af vedvarende energi på øen kan blive det første raffinaderi i Europa, hvor hveden forarbejdes med 100% grøn energi.

I februar gik turen den anden vej. Her forlod vi for et par dage sekretariatet i Horslunde for at tage på studietur rundt i landet sammen med blandt andet politikere, udvalgsformænd, direktører, embedsfolk og andre med interesse for den grønne erhvervsudvikling i Lolland Kommune. 

Studieturen var arrangeret af Lolland Kommune. Emnet var grøn energi og havneudvikling og gik derfor blandt andet forbi Als, hvor Nature Energy og Andel har samarbejdet om et nyskabende sektorkoblingsprojekt, der forener PtX-produktion og biogasproduktion, hvor biogent CO2 fra den rensede biogas ledes igennem en rislefilter udviklet af SDU, hvorefter brint, der er produceret onsite, blandes med CO2’en og syntetiseres til metan, og derved øger kapaciteten af biogasanlægget. 

Senere på dagen gik turen forbi European Energys PtX-fabrik ved Kassø. Her fik vi et blik ind i det hellige haller, hvor der inden længe vil blive produceret grøn metanol baseret på strøm og biogent CO2 fra lokale kilder. Hele anlægget danner model for den 3 gange større PowerToX-fabrik som European Energy planlægger i Nakskov – forskellen er blot at havnen og dermed kunderne er meget tættere på i Nakskov og dermed spares der CO2 på transport.

Dag to sluttede studieturen på Esbjerg Havn, hvor vi blandt andet hørte mere om Esbjergs rolle som udskibningshavn for VE-infrastruktur og hvad vi kan lære fra Esbjerg ifm. permanentgørelsen af tunnelelementfabrikken og arbejdshavnen i Rødbyhavn.